Configuration Manager de opstarttijd van PXE aanpassen

Gebaseerd op een artikel van Jörgen Nilsson

In Configuration Manager is er een optie om de PXE opstarttijden (TFTPBlockSize en TFTPWindowSize) aan te passen. Deze kunnen we wijzigen in het register op PXE compatibele Distribution Point.

De RamDisk TFTPBlockSize en TFTPWindowSize aanpassen op Configuration Manager Distribution Points waar PXE actief is

U kunt de RamDisk TFTPBlockSize en TFTPWindowSize op de Distribution Points aanpassen. Als het netwerk is aangepast, kan een TFTPBlockSize of TFTPWindowSize ervoor zorgen dat het downloaden van de boot image mislukt met een time-out fout. Met de RamDisk TFTPBlockSize of TFTPWindowSize aanpassingen kunt u het TFTP verkeer optimaliseren om aan uw specifieke netwerkvereisten te voldoen. Test de aangepaste instellingen in uw omgeving om te bepalen welke configuratie het meest efficiënt is.

 • TFTPBlockSize: De BlockSize is de grootte van de datapakketten die de server naar de client verzendt. Door een grotere BlockSize kan de server minder pakketten verzenden, waardoor er minder vertragingen zijn tussen de server en de client is. Een te grote BlockSize leidt echter tot gefragmenteerde pakketten, die door sommigen PXE configuraties niet worden ondersteunen.
 • TFTPWindowsSize: TFTP vereist een bevestigingspakket (ACK) voor elk gegevensblok dat wordt verzonden. De server verzendt het volgende blok in de reeks pas nadat hij het ACK-pakket voor het vorige blok heeft ontvangen. Met WindowSize kunt u definiëren hoeveel gegevensblokken er nodig zijn om een venster te vullen. De server verzendt de datablokken back-to-back totdat het venster gevuld is, en vervolgens verzendt de client een ACK-pakket. Als u deze WindowSize vergroot, vermindert dit het aantal round-trip-vertragingen tussen de client en de server, en vermindert het de totale benodigde tijd om een opstartimage te downloaden.

Wijzig de RamDisk TFTPBlockSize

Om de RamDisk TFTPBlockSize aan te passen, voegt u de volgende registersleutel toe op Distribution Points waar PXE actief is:

 • Locatie   : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\DP
 • Naam     : RamDiskTFTPBlockSize
 • Type      : REG_DWORD
 • Waarde  : (aangepaste blokgrootte)
  • De standaardwaarde is 4096.

Wijzig de RamDisk TFTPWindowSize

Om de RamDisk TFTPWindowSize aan te passen, voegt u de volgende registersleutel toe op Distribution Points waar PXE actief is:

 • Locatie   : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\DP
 • Naam     : RamDiskTFTPWindowSize
 • Type      : REG_DWORD
 • Waarde  : (aangepaste venstergrootte)
  • De standaardwaarde is 1 (één gegevensblok vult het venster).

Zowel Windows Deployment Services (WDS) als de ConfigMgr PXE Responder Service ondersteunen deze TFTP-configuraties.

Diverse test waardes

Conclusie UEFI is in sommige gevallen langzamer dan BIOS! De gebruikte waarden zullen voor veel omgevingen weer anders zijn, aangezien er geen optimale instellingen zijn die voor alle omgevingen van toepassing zijn.


Deze handleidingen, tips en trucks zijn bedoeld om jullie een stap in de goede richting te helpen en zijn nooit 100% compleet, opmerkingen of suggesties zijn dan ook van harde welkom om zo deze handleidingen zo compleet mogelijk te maken.

Veel succes en lees plezier met deze handleidingen, tips en trucks,
Robert Collewijn